Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez Uniwersytet Opolski.

Pomysłodawcą i inicjatorem założenia czasopisma są pracownicy Zakładu Logistyki i Marketingu, pod kierownictwem dr hab. Sabiny Kauf, prof. UO. Czasopismo skierowane jest do studentów wszystkich uczelni. Podstawowym celem czasopisma jest włączanie i propagowanie rozwoju naukowego wśród studentów na ogólnodostępnym forum.

Opolskie Akademickie Forum Logistyki jest ogólnokrajowym studenckim czasopismem internetowym, na forum którego prezentowane będą badania naukowe realizowane przez studentów.

W czasopiśmie publikowane będą artykuły prezentujące tematy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, a w szczególności dotyczące zarządzania, logistyki oraz łańcuchów dostaw.  Wszystkie artykuły poddawane będą recenzji, co ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny. Autorzy otrzymają rzetelną ocenę ich pracy naukowo-badawczej oraz wskazówki do wykorzystania w przygotowywaniu kolejnych publikacji.

Zapraszamy do publikowania artykułów w Opolskim Akademickim Forum Logistyki.

Uprzejmie informujemy, że tytuł Opolskie Akademickie Forum Logistyki zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2544-4662