Numer – 1(1) 2017

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer studenckiego czasopisma „Opolskie Akademickie Forum Logistyki” – 1(1) 2017.

Logistyka, to jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej. Obecnie jest ona jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin w gospodarce światowe, a obroty przedsiębiorstw logistycznych rosną szybciej aniżeli PKB. Wzrasta również zainteresowanie młodzieży studiami na kierunkach o profilu logistycznym, które pozwalają zdobyć wiedzę interdyscyplinarną. W ten nurt wpisuje się prezentowane czasopismo, którego głównym celem jest włączanie studenckiej społeczności akademickiej w badania naukowe oraz prezentowanie ich wyników na ogólnodostępnym forum.

Pierwszy numer, który oddajemy Czytelnikom poświęcony został ogólnym zagadnieniom z zakresu logistyki. Znalazły się w nim zagadnienia związane z rolą transportu w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w którym szczególną uwagę sytuację rynku usług transportowych w Polsce. Realizacja zadań transportowych jest kosztochłonna, a przewoźnicy zazwyczaj dążą do ich redukcji. Dlatego w kolejnym artykule przedstawiono, na konkretnym przykładzie możliwości optymalizacji zużycia paliwa, co przekłada się na wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Obok zadań transportowych istotnym obszarem działalności logistycznej jest niwelowanie dysproporcji czasowych między występowaniem popytu i podaży, a to związane jest z koniecznością prowadzenia gospodarki magazynowej. Dlatego temu zagadnieniu poświęcony został kolejny artykuł. Autorka koncentruje się w nim głównie na nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w realizacji procesów magazynowych. Szczególną uwagę zwraca w nim na korzyści wynikające z ich zastosowania.

Mamy nadzieję, że prezentowane czasopismo stanie się miejscem publikacji wyników badań naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych związanych z naukami ekonomicznymi i społecznymi, a w szczególności szeroko pojętą problematyką logistyką i zarządzaniem. Czasopismo to, za sprawą prezentowanych artykułów będzie stanowić także forum do nawiązywania kontaktów pomiędzy nauką a praktyką.

Zapraszamy do publikowania prac.

Sabina Wyrwich-Płotka

Natalia Janik, Magdalena Nowik

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

  • Transport w międzynarodowym łańcuchu dostaw na przykładzie małego przedsiębiorstwa transportowego

TRANSPORT W MIĘDZYNARODOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW NA PRZYKŁADZIE MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO


Monika Kopczyńska
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

  • Rola nowoczesnych technologii w podnoszeniu jakości pracy w magazynie

ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY W MAGAZYNIE


Kawalec Helena
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  • Optymalizacja zużycia paliwa a efektywność przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Transportowej X

Optymalizacja zużycia paliwa a efektywność przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Transportowej X