Numer – 3(3) 2017

Sabina Kauf, Iwona Pisz, Sabina Wyrwich-Płotka

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Zakład Logistyki i Marketingu

Logistyka w Opolu