Rada naukowa

Opolskiego Akademickiego Forum Logistyki

dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB

dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, Prof. PCZ

dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE w Katowicach

dr hab. Adam Sadowski, prof. WAT w Warszawie

dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek