Kontakt

Opolskie Akademickie Forum Logistyki

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
Katedra Logistyki i Marketingu

ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
(77) 40 16 878
oafl@uni.opole.pl

ISSN 2544-4662