Kontakt

Opolskie Akademickie Forum Logistyki

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
Zakład Logistyki i Marketingu
ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
(77) 40 16 878
oafl@uni.opole.pl

ISSN 2544-4662

 

OAFL