Numer – 2 (1) 2021

Emilia Kleparska, Anna Ledwig
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Wpływ COVID-19 na komunikację kolejową pasażerów między
miejscowościami Lewin Brzeski – Opole

 

Kamila Frankiewicz, Bartłomiej Dzwonnik
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Przewóz towarów cargo w transporcie lotniczym w Polsce