Numer – 2(2) 2017

Magdalena Janusz

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

  • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych

TRANSPORT W MIĘDZYNARODOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW NA PRZYKŁADZIE MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO